Na realizaciji odgojno obrazovnog dijela programa u našem vrtiću zaposleno je 12 djelatnika.

 

Odgojno obrazovni rad Dječjeg vrtića provodi 6 odgojiteljica i stručni tim vrtića:

  • Ravnateljica: Jelena Han
  • Pedagoginja: Petra Rončević
  • Odgojiteljice:  Ivana Šarlija, Diana Cindrić, Lucija Kvartuč, Ana Matak, Helena Vulić i Marijana Šimić

Od tehničkog osoblja Dječjeg vrtića:

  • Administrativno-računovodstvena djelatnica: Ika Juričević
  • Kuharica: Danica Anić
  • Spremačica/servirka:Iris Miletić
  • Domar: Martin Zubak