Vrtićem upravlja Upravno vijeće u sastavu:

  • Višnja Čirjak – predsjednica

  • Anastazija Terze – član, predstavnik osnivača

  • Mladen Rajko – član, predstavnik osnivača

  • Diana Cindrić – član iz redova Odgojiteljskog vijeća

  • Kristijan Basa – član, predstavnik roditelja-korisnika usluga


Dokumentacija