U našem vrtiću imamo:

  • redovni 10-satni program za djecu vrtićke dobi
  • kraći program predškole (2,5 sati)

Dječji vrtić „Ljubičica“ obavljaju svoju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi početkom svake pedagoške godine.
Naša ustanova trenutno broji 56 djece raspoređenih u tri skupine o kojima se brine sedam stručnih djelatnika (6 odgojiteljica i 1 stručna suradnica - pedagoginja) te četvero ostalih djelatnika (tehničko osoblje).