Dječji vrtić „Ljubičica“ je ustanova za rani odgoj i obrazovanje osnovana 2021. godine  koja djeluje na području Općine Jasenice.

U vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, te program predškole. Mogu se ostvarivati i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Organizacija i djelovanje naše predškolske ustanove temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10, 1997) i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (NN 7/8, 1991) koju čine ideje humanizma, spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta.
Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i oživotvorenje dječjih prava u vrtiću.

Naša misija

Naša misija je prvenstveno učiniti djetinjstvo djeci ljepšim i veselijim. S mnogo pažnje i ljubavi, uvažavanja, poštujući sva njihova prava, njegovati i poticati svestrani razvoj i pripremati ih za život.

Naša vizija

Kroz partnerski odnos s roditeljima i lokalnom zajednicom, postati vrtić kao mjesto rasta i razvoja djece te mjesto u kojem dijete može biti sretno i pripremiti se za sretan život. Naš glavni cilj je udovoljavanje razvojnim potrebama djece koja prolaze kroz naš vrtić.

Želimo zajedno s djecom nastaviti razvijati njihov iskreni pristup i ljubav, te ući u njihov „dječji svijet“ jer vjerujemo da od djece možemo puno naučiti i ponovno otkriti kako bismo bili kreativniji, uspješniji, bolji…

Organizacija rada Dječjeg vrtića „Ljubičica“ prilagođena je mještanima općine Jasenice, uz ove bitne zadaće:

Organizacija rada Dječjeg vrtića „Ljubičica“ prilagođena je mještanima općine Jasenice, uz ove bitne zadaće:
1. Otvorenost za potrebe okoline
2. Otvorenost prema roditeljima
3. Programi odgoja i obrazovanja predškolske djece